Darbo skelbimas

Darbo skelbimas – kurie ieško darbo norintiems pakeisti profesija.
Darbo skelbimas:
 • Norintiems pakeisti specialybę.
 • Prisijunkite  nemokamai kursai finansuojami per darbo birža.
 • Nemokami kursai per darbo birža asmenims kurie ieško darbo.
 
Darbo skelbimas:
 
Nuotolinis darbas

 Nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims priimtinoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas informacines technologijas, darbas namuose.

Nuotolinis darbas norintiems dirbti nuotoliniu būdų.

Nedirbantiems asmenims kurie ieško darbo ,nori pakeisti specialybę siūlome:

 

 

Specialybės Kursai:

Nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje vykdome mokymus.

Prisijunkite ir Jūs.

Tai yra Nemokamai!

Mokymosi programos: Užimtumo tarnybos finansuojami kursai.

 
 
El-Parduotuvės konsultanto programa:

Programos paskirtis. E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam e. pardavėjui-konsultantui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti ir kurti e. verslo formas, pirkti, priimti ir sandėliuoti prekes, parduoti prekes ir paslaugas elektroninėje aplinkoje, komunikuoti su vartotoju e. aplinkoje.

Skaityti daugiau

 
 
      Apskaitininko programa
      Apskaitininko tikslas:
 • Žinoti buhalterinės apskaitos metodus ir taisykles.
 • Būti susipažinusiam su pirmine apskaitos dokumentacija.
 • Žinoti apskaitos registrų sudėtį ir tvarkymą.
 • Žinoti vertybinius popierius,jiems keliamus reikalavimus.
 • Žinoti teisines normas,reguliuojančias ūkinę veiklą,mokesčius ir darbo santykius.
 • Suprasti socialinio draudimo esmę ir paskirtį.
 • Žinoti pajamų-kaštų-darbo, našumo-pelno tarpusavio ryšius ir priklausomybę.
 • Mokėti taikyti raštvedybos standartus.

           Skaityti daugiau

 

JAVA Programavimo programa

Java programavimas yra viena dažniausiai naudojamų programavimo kalbų, Java gali būti paleidžiama praktiškai bet kokiame kompiuteriniame įrenginyje, web aplikacijoje, android įrenginyje, todėl įgiję šią specialybę programuotojai galės lengvai įsidarbinti bet kokioje su programavimu susijusioje įmonėje.

Java programuotojo modulinės profesinio mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebės kurti ir vystyti informacines sistemas bei programinę įrangą.

Skaityti daugiau

 

Draudimo konsultanto programa:

Būsimo darbo specifika.

Asmuo, įgijęs draudimo konsultanto kvalifikaciją, galės dirbti draudimo įmonėje ir platinti draudimo produktus.

Tipinės darbo sąlygos: darbas patalpoje ir draudžiamo turto apžiūra kliento nurodytose vietose.

Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, daugiafunkcinis aparatas ir kita biuro įranga, draudimo verslo valdymo informacinė sistema, transporto priemonė.

Dirbama patalpoje, būdingas tiek individualus, tiek komandinis darbas. Darbinė veikla reikalauja atidumo, gebėjimo bendrauti su įvairiais klientais.

Skaityti daugiau

Galimybė įsidarbtinti pabaigus mokymus.